אִן אַצחַבְּתּ – אַבּקַיתּ / וִאן עַאדַּיתּ – אִכ'תֲּלַיתּ:

אִן אַצחַבְּתּ – אַבּקַיתּ / וִאן עַאדַּיתּ – אִכ'תֲּלַיתּ:

תרגום: 
אם התידדת – ֹשִיירתָּ, ואם שָֹנאת – התבודדת.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

משל לאדם שאינו מועיל ואינו מזיק: אם קשרת יחסי חברות עם בני אדם, קנית לך ידידים שישארו ידידיך כל הזמן, אך אם אתה נוהג לריב עם אנשים, אתה מבודד עצמך, כיון שבני אדם אינם אוהבים להתידד עם אנשי ריב ומדון. נ"א: אןִ אַצחַבּתּ - בַּקַּיתּ / וְאִן עַאדַּיתּ - כַ'לַּיתּ" שמשמעותו: אין לנטות לאחת הקצוות, אלא להתנהג בשביל הזהב. ומפי אמי שמעתי גירסא אחרת: אן אצחבת - אַבקַית / ואן עאדית אַכ'לַיתּ אם התיידת - השארת לך ידידים, ואם שנאת - רוקנת עצמך מידידים.