קַדּ כֻּנתּ פִי נִעמַהּ וְמַֹשקֻר אַעוַגּ / קַאלַתּ לִי אַלנִּעמַהּ: קוּם תִּזַווַּגּ:

קַדּ כֻּנתּ פִי נִעמַהּ וְמַֹשקֻר אַעוַגּ / קַאלַתּ לִי אַלנִּעמַהּ: קוּם תִּזַווַּגּ:

תרגום: 
כבר הייתי מאושר ובידי זר פרחים נטוי; אמר לי האושר: קום התחתן.
תגיות אוצר הפתגמים: