אַלקֲפַא מַחמַל:

אַלקֲפַא מַחמַל:

תרגום: 
העורף – אפריון.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

משמעו: כל הדברים שמדבריםעל אדם מאחורי גבו, יכול העורף לשאת אותם, ולא ייפגע מהם כמו שיפגע אם ייאמרו בפניו.