אִדַ'א אַנְתּ תִֹּשתִּי לֲבַּן, אִבּצֻר וַגְּהּ אַלבְּקַרַהּ:

אִדַ'א אַנְתּ תִֹּשתִּי לֲבַּן, אִבּצֻר וַגְּהּ אַלבְּקַרַהּ:

תרגום: 
אם אתה רוצה חלב, הסתכל על פניה של הפרה.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

המראה החיצוני מצביע על טיבו של האדם ופעולותיו החיוביות בדומה לפרה בריאהשמראה פניה מעיד על שפע החלב שבתוכה.