אַלחִרז, וְלַא אַלֹשֲּגַּאעַהּ:

אַלחִרז, וְלַא אַלֹשֲּגַּאעַהּ:

תרגום: 
הבטיחות עדיפה מהגבורה (מאומץ הלב).
תגיות אוצר הפתגמים: