אַלכִ'רקַהּ / מִן אַלשֻקַּהּ:

אַלכִ'רקַהּ / מִן אַלשֻקַּהּ:

תרגום: 
פיסת בד מהיריעה
תגיות אוצר הפתגמים: