אַלגַּאר לַא אַנתִּי סֲכִ'ייַּהּ / וַלוְלַדּ לַא אַנתִּי נֲגִּייַּהּ:

אַלגַּאר לַא אַנתִּי סֲכִ'ייַּהּ / וַלוְלַדּ לַא אַנתִּי נֲגִּייַּהּ:

תרגום: 
השכן אם את נדיבה, והילד אם את מגינה.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

ר"ל, התייחסותם הטובה של ארבעת הגופים (משפחה, בעל, השכן והילד) אל האישה, בנוייה על מעמד משפחתה חסנה ונדיבות לבה.