בְּכַ'יר מֻתּעַאפִי – חִמַאר

בְּכַ'יר מֻתּעַאפִי – חִמַאר

תרגום: 
בריא אולם – חמור!
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

נ"א: "אַלמֻתּעַאפִי – חִמַאר" (הבריא – חמור) ענינו: כאשר אדם בריא אין לחוש עליו שהוא מתאמץ יתר

על המידה בעבודתו