אִלבַּס קֻבַּאל אַלנַּאס/ וִאסתַּכּפִי בִּדַּהְן אַלרַאס

אִלבַּס קֻבַּאל אַלנַּאס/ וִאסתַּכּפִי בִּדַּהְן אַלרַאס

תרגום: 
לבוש בפני הבריות, והסתפק במשיחת הראש.
תגיות אוצר הפתגמים: