מַן גֹֻצֹֻבּ פִי אלקֲלִיל, פַארַק אַלכֲּתִֹיר

מַן גֹֻצֹֻבּ פִי אלקֲלִיל, פַארַק אַלכֲּתִֹיר

תרגום: 
מי שכועס על מעט – נפרד מהרוב.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

כיון שעלול הכעס ליהפך לו להרגל שבסופו של דבר יחנקם בבריאותו