אִדַ’א קַאלוּ לַךּ אַלגֲּבַּל אִקתֲּלַבּ- צַדִּק. וְאִד’א קַאלוּ לַךּ פִלַאן אִקתֲּלַבּ מִן טַבּעֹהּ- לַא תְּצַּדִּק

אִדַ’א קַאלוּ לַךּ אַלגֲּבַּל אִקתֲּלַבּ- צַדִּק. וְאִד’א קַאלוּ לַךּ פִלַאן אִקתֲּלַבּ מִן טַבּעֹהּ- לַא תְּצַּדִּק

תרגום: 
אם יאמרו לך"ההר התהפך- האמן". ואם יאמרו לך "פלוני שינה את טבעו" אל תאמן!
תגיות אוצר הפתגמים: