אִטלֻבּ אַלעִלְם, מִן אַלמַהְדּ / אִלַי' אַללַּחְדּ

אִטלֻבּ אַלעִלְם, מִן אַלמַהְדּ / אִלַי' אַללַּחְדּ

תרגום: 
בקש החכמה מהעריסה עד הקבר
קובץ שמע: 
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

אדם הרוצה להחכים יותר, יקדיש רוב עתותיו הפנויות כדי ללמוד, כי מי שמבקש חכמה יתמיד בכך מימי ילדותו עד סוף ימיו