כתב העת תימא - כרך ז'

List price:₪50.00
Price:₪40.00

תימא - כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה

כרך ז'

עורך: פרופ' יוסף טובי

בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות

נתניה, תשס"א