נושאי חברה

במאות השנים האחרונות ה"חילבה" נחשב מאכל "תימני", כיון שיהודי תימן בלבד נהגו לאוכלו והביאו מאכל זה מתימן לישראל. לא ידוע לי על עדה אחרת מהעם היהודי הנוהגת לאכלו.

לא ידוע הדבר לרבים, אך החילבה הינו מאכל כלל יהודי עתיק ביותר, אחד המאכלים העתיקים ביותר בישראל ובעולם שהיה נפוץ מאוד בארץ ישראל, מאות שנים לפני בית ראשון, עוד מתקופת יהושע בן נון, והוא מוזכר מספר פעמים במשנה ובתלמוד.

ספר זה מבוסס על מחקר ראשוני אודות עולי/יוצאי תימן במאבק הבטחוני בא"י ועילה החל משנת 1908 וכלה ביום בכרזת המדינה ה-15 במאי 1949. המחקר ארך שנתיים ימים והתמקד על השתתפותם במאבק הביטחוני החל בארגון "השומר" (1908), דרך הגדודים העבריים במלה"ע הראשונה (1918-1914), המחתרות, חיל הנוטרים ומשטרת היישובים העבריים, וכלה בחילות הצבא הבריטי במהלך מלה"ע השנייה (1945-1939).

אנו נמצאים לאחר חודש של אמירת פיוטים הנקרא 'אשמורות', שבו כולם עטופים בטליתות מצויצות, וקוראים את הפיוטים הקבועים בחרדת קודש וברעדה.

ועתה הגענו לחודש תשרי, חודש מיוחד מאוד, הן בפן הרוחני שהרי חודש זה מכיל מצוות רבות, בין היתר: תשובה, צדקה ותפילה. והן בפן המעשי, שע"מ לקיים מצוות רבות בחגים אלו דרוש עשייה כבירה, למשל: ניקוי השופר, בניית סוכה, גזימת הלולב, עשיית האגודה ועוד כהנה וכהנה.

מסורת אבותינו הקדומה ידועה כמסורת שמרנית וקנאית למנהגיה היותר ראשונים, דוגמה לשימור מסורות קדומות אצל יהודי תימן ניתן להביא מרבנו הרמב"ם שפסק בהלכות תפלין מזוזה וספר תורה: "אמרו עליו על רב תלמיד רבנו הקדוש, שכל ימיו לא ראוהו שהלך ארבע אמות בלא תורה, או בלא ציצית, או בלא תפילין". ויהודי תימן לא הסירו מצוות אלה מעליהן אלא דבקו בהם והתמידו ככל שניתן. הגר"י קאפח זצ"ל תיאר את יהודי תימן כשומרי מסורת אבות אדוקים, וז"ל: "והנה מסורת קדומים נפלאה נשתמרה רק בידי יהודי תימן כפי שנשתמרה מסורת האמת".

ספרו של ד"ר אפרים יעקב המונח בזה לפני הקוראים הוא פרי יגיעה רבת שנים שבמהלכן השכיל מחבר הספר ללקט את אבני בניין הנחוצות להעמדת תיאור מקיף של מקומה של הקבלה בתימן. נדבכיו של בניין זה הם ששת פרקי הספר, המשרטטים את קווי המתאר של הנושא ואף חודרים אל מעמקיו. הספר פותח בפרק מבוא המתאר את תהליך דחיקתה של המסורת הפילוסופית בתימן מפני הקבלה, שקרנה החלה לעלות שם במאה השש עשרה.

לחברי האגודה וידידה
 
אנו מבקשים להביא לידעתכם כי השבוע יתקיים במכון בן-צבי בירושלים כנס חשוב במלאת 30 שנה לפטירתו של פרופ' שלמה דב גוייטין. 
פרופ' גוייטין היה מהחלוצים שעסקו בחקר יהדות תימן, הוא תיעד עולים מתימן ופרסם ספרים ועשרות מאמרים שפתחו צוהר לתרבותם העשירה של יהודי תימן. 

Pages

Subscribe to נושאי חברה