קַטעַה זַרִיּיֵה

קַטעַה זַרִיּיֵה

פרצוף-רע. בּליעל. הבּעתּ פנים רעה ודּוחה.
מילון: