עֻרמֻטַה

עֻרמֻטַה

בּשר שאינו מתּבּשל מחמתּ כּחשותּו. בּהשאלה: אדּם שאינו מתּפייס מחמתּ קשיותּ דּעתּו.
מילון: