סִמדַּאע

סִמדַּאע

אדּישותּ מכּוונתּ ומודּגשתּ. בִּיסַמדִּע, עושה עצמו אדּיש.
מילון: