כֻּדּפֵה

כֻּדּפֵה

פצע הנעשה בּאצבּעותּ הרגל כּתּוצאה מכּישלון. כֻּדֻּף, נכשל בּהילוכו ונפצעה רגלו.
מילון: