דַּבּגֵּה

דַּבּגֵּה

דּפיקה, מכּה.
שימושים ופתגמים: 

דַבַּגּ, דּפק, היכּה.

מילון: