בלוג יהדות חברה וקהילה

הרמב"ם פסק בהלכות תפילין בעניין קדושת התפילין וייסודן וכיצד יש לנהוג בהן בכל רגע ורגע, והראה שקדושה גדולה יש במצוות תפילין, ועוד הביא רבנו הרמב"ם שמצוות תפילין מצוותה כל היום, ויש מעלה מיוחדת למניח תפילין. ולא זו בלבד, אלא שיש מעלה מיוחדת להנחת התפילין בשעת התפילה שהיא העיקר, ורבנו הרמב"ם לא נכנס לזמן קצוב שצריך להניח, אלא כל המאריך הרי זה משובח.  ועוד שמי שמאריך בהנחת תפילין ורגיל במצוה זו, הקב"ה מאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים.

ומעלה מיוחדת יש בתפילין שהיא מצווה שיש בה עשרה דברים, מה שאין אנו מוצאים במצוות אחרות, ועוד שכולם הלכה למשה מסיני, וז"ל רבנו הרמב"ם בהלכה:
"עֲשָׂרָה דְּבָרִים יֵשׁ בַּתְּפִלִּין--כֻּלָּן הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי, וְכֻלָּם מְעַכְּבִין; לְפִיכָּךְ אִם שִׁנָּה בְּאַחַת מֵהֶן, הֲרֵי הַתְּפִלִּין פְּסוּלוֹת.  שְׁנַיִם מֵהֶן בִּכְתִיבָתָן, וּשְׁמוֹנָה בְּחִפּוּיָן וּקְשִׁירַת רְצוּעוֹתֵיהֶן; וְאֵלּוּ הֶן הַשְּׁנַיִם שֶׁבִּכְתִיבָתָן--שֶׁכּוֹתְבִין אוֹתָן בַּדְּיוֹ, וְשֶׁיִּהְיוּ נִכְתָּבוֹת עַל הַקֶּלֶף".

וכבר ביאר על אתר ידידי הרב יוחאי מקבילי במהדורתו: "מסורת איש מפי איש עד משה רבנו, ואין לה רמז במקרא, ואי אפשר ללמוד אותה באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן".

א"כ רואים אנו שמצוות תפילין יש בה מסורת חזקה, שהרי היא  הלכה למשה מסיני, והיא עוברת במסורת איש מפי איש, ובמיוחד בעדת תימן שידועים כאנשי מסורת אדוקים, שכל מנהג בקרב עדה זו יש לו בסיס ושורש עוד מימות החורבן, וכבר כתב הגר"י קאפח, שתיאר את יהודי תימן כשומרי מסורת אבות, וז"ל: "והנה מסורת קדומים נפלאה נשתמרה רק בידי יהודי תימן כפי שנשתמרה מסורת האמת". וכבר שיבח והילל הגר"י רצאבי את מצות תפילין באומרו שהיא יקרה מאוד בחשיבותה ובמעלה: "מצות תפילין היא מצוה יקרה מאד, שכל התורה הוקשה לתפילין, שנאמר למען תהיה תורת ה' בפיך,  ומי שאינו מניח תפילין, הרי הוא בכלל פושעי ישראל בגופן". וכן הביא הרא"ש, הלכות קטנות, הלכות תפילין: "שנו חכמים, אין לך גדול בכל מצוות שבתורה כמצות תפילין, שהוקשה כל התורה לתפילין". וכתב הזוהר על ערכה של מצוות תפילין ששקולה כנגד כל המצוות: "כל מאן דמנח תפילין וציצית כאילו מקיים תרי"ג מצוות דאורייתא".
 

comments powered by Disqus