בלוג יהדות חברה וקהילה

חודש סיון ראש השלישים / פאר החדשיםהאגודה לטיפוח מורשת יהדות תימן
והשמים יתנו טלם / ועצי הגן ישאו חילם
ובו מבחר מועדי אדוני / והיום אשר בחר בו אדוני
וירד על הר סיני / להנחיל דתו ללומדי תעודתו

(תחכמוני, יהודה אלחריזי)

כותב המשורר מטולדו אשר בספרד (המאה השתים עשרה) כי חג השבועות, חג מתן תורה, הוא המועד החשוב ביותר בתולדות העם היהודי ("מבחר מועדי אדוני"). ננסה להבין המשמעות של אמירה זאת. עשרת הדברות כוללות ציוויים אוניברסליים ו"טבעיים" (מלבד שמירת השבת) המתאימים לא רק לעם ישראל אלא לכל אדם אשר נברא בצלם. לית מן דפליג שבקרב עם ישראל כולו יש אחדות והסכמה לגבי עיקרי האמונה הנשענים על החוקים החברתיים המופיעים בעשרת הדברות. ("לא תרצח", "לא תגנוב"). אנו נמצאים בעיצומם של ימי ספירת העומר, הימים המחברים בין חג הפסח, חג החירות וחג יציאת מצרים אשר הפכו אותנו לעם חופשי, לבין חג השבועות, חג מתן תורה. החוקים החברתיים שבתורת ישראל, כוללים את חג הביכורים, ושזורים במגילת רות, המגילה אותה אנו קוראים בחג השבועות. מצוות הבאת הביכורים מבטאת באופן מעשי את הקשר בין עם ישראל לארצו. ארבעה מרכיבים במצווה זו: הבאת הביכורים, מקרא ביכורים, ההשתחוויה ותוספת מיוחדת למצווה: "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלהיך".

במגילת רות מוצאים אנו סיפור מכונן המגלם בתוכו מימוש וקיום המצוות הקשורות למתנות עניים.

המושג מתנות עניים מופיע במשנה ולא במקרא. כך נקראו בפי חז"ל המענקים מן היבול החקלאי, שעל פי חוקי התורה יש לתת לעניים ולנזקקים. מענקים אלו היו סוג של מסים חקלאיים שהתורה קבעה לטובת הנזקקים, וכלולים בהם חמישה סוגים שונים: לקט, שכחה, פאה, פֶּרֶט ועוללות, מעשר עני.  בימינו סומכים אנו על מדינת הרווחה שתקיים מצווה זו עבורנו ולא כך היא. כל אחד מאתנו חייב לשאול את עצמו ולבדוק אם הקהילה והחברה בה הוא חי מקיימת מצוות מתנות עניים או מתרגמים אנו את מושג ה"שכחה" כפשוטו....

האגודה לטיפוח חברה ותרבות מנסה להגשים בפועל גם מצוות מתנות עניים וגם מצוות "ושמחת..." אנו מביאים לאלפי חברים שמחה של עשיה תרבותית וחברתית. ביום העצמאות התכנסנו בהתאם למסורת של עשרות שנים ביער חדרה וחגגנו יום זה ברוב עם. בחג השבועות אנו בעיר באר שבע בתוכנית עשירה ומגוונת כולל טיולי מורשת, סיורים, לימוד, שיחות והרצאות. אנו מכוונים להעשרת הידע שלנו ומחדשים נושאים הקשורים לתרבות יהודי תימן. בחרנו בבאר שבע גם כאות הוקרה והערכה לסניף האגודה בעיר. חברי הסניף מקיימים פעילות ברוכה ומתמשכת כל ימות השנה בשיתוף פעולה מלא עם הנהלת האגודה וחבריה.

ד"ר יגאל בן שלום

יו"ר האגודה לטיפוח חברה ותרבות

comments powered by Disqus