בלוג יהדות חברה וקהילה

בחודש אייר הבעל"ט מציינים אנו את יום הזיכרון, יום העצמאות, פסח שני, ל"ג בעומר ויום שחרור ירושלים.

בפסח שני ניתנת הזדמנות להקריב קורבן פסח עבור אנשים שנמנע מהם להקריבו במועדו משום שהיו טמאים או רחוקים ממקום המקדש בפסח. בימינו אלה נחשב יום זה מעין "יום טוב" לעם ישראל.

האגודה לטיפוח מורשת יהדות תימןל"ג בעומר הוא היום השלושים ושלושה לספירת העומר. ככל הידוע לנו, החלו לציין אותו במאה השתים עשרה. ל"ג בעומר הוא המועד האחרון שנוסף ללוח הזמנים היהודי הדתי, עד התקופה המודרנית.

יום הזיכרון ויום העצמאות מסמלים את המאבק להקמת המדינה ויחד עם יום ירושלים יוצרים בלוח העברי מחזור שונה ממחזור החגים המסורתיים שאנו מכירים.

אם כן, יום הזיכרון, יום העצמאות ויום ירושלים, ימים שנקבעו לעם ישראל לאחר קום המדינה ולאחר שחרור ירושלים, הם ימים שגבורה, עצב ושמחה משתלבים זה בזה. ימים אלה מזכירים לנו את שיבת ציון בתקופת עזרא ונחמיה: "...באחת ידו עושה במלאכה ואחת מחזקת השלח. והבונים איש חרבו אסורים על מתניו ובונים.....והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה. (נחמיה ד).

התנועה הציונית לדורותיה, הביאה להקמת המדינה. בספר "התנועה הציונית ויהודי תימן" אשר כתב יוסף מאיר ויצא בהוצאת "אפיקים" לציון "יובל מאה שנה לשיבת ציון מתימן" בשנת תשמ"ג, מתאר המחבר את היחסים בין אנשי העלייה השנייה לבין החלוצים מתימן. בדברי המבוא לספר כותב יוסף דחוח הלוי: "המחבר מתאר בהרחבה איך המפעל הציוני בארץ עמד לפני שוקת שבורה עקב ירידתם של העולים ממזרח אירופה והכנסת עבודה ערבית למושבות היהודיות עוד בראשית התהוותן. העולים מתימן היו חלוצים, שחלצו את המפעל הציוני ממצוקתו והצטרפו לעבודה במושבות, ומי יודע מה היה גורלו של המפעל הציוני אלמלא עזרתם של יהודי תימן בכבוש העבודה העברית במושבות".

שיבת ציון של יהודי תימן שוזרת בקורותיה כמאה וחמישים שנה של עליה רצופה אשר לא זכתה לקבל את מקומה הראוי בדפי ההיסטוריה של ישראל המתחדשת. האגודה לטיפוח חברה ותרבות מרחיבה ומעמיקה את פעולותיה כדי לתקן עוולה היסטורית זו. לאחרונה התקיים אירוע מרגש ביד בן צבי. באירוע זה הצגנו את כתב העת "תימא י"ד בעריכתו של פרופסור יוסף יובל טובי בהוצאת האגודה. כמו כן חולקו מלגות מקרן נעמי ועובדיה בן שלום לסטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים, וניתנו הרצאות מאלפות בנושאים מרתקים של תרבות יהודי תימן.

ביום העצמאות ו' אייר (נדחה) יום שלישי 2/5 יתכנסו חברי האגודה מרחבי הארץ ביער חדרה לכינוס

המסורתי של יום העצמאות. ישתתפו אמנים וזמרים (ראו מודעה בגיליון זה) שינעימו את המפגש רב המשתתפים ומובטחת חוויה לכל המשפחה בחברה נעימה. הנכם מוזמנים ליטול חלק באירוע זה ובאירוע שאחריו – מפגש וימי עיון ותרבות בחג השבועות.

ד"ר יגאל בן שלום

יו"ר האגודה לטיפוח חברה ותרבות

comments powered by Disqus