בלוג יהדות חברה וקהילה

בלוח העברי הוא החודש התשיעי למניין בריאת העולם, והשלישי למניין יציאת מצריים. בחודש סיון ניתנה תורה לישראל, תורה שהפכה להיות תורת ערכים ומוסר של העולם כולו באמצעות עיקריה- עשרת הדברות. מדרש נאה המציג את העיקרון האוניברסלי של התורה מדבר על היחס לגרים: "אמר הקדוש ברוך הוא: נתתי את התורה בחודש השלישי במזל תאומים, שאם יבקש עשיו הרשע (אחיו התאום של יעקב- ישראל) להתגייר ולבוא ללמוד (ולקיים) תורה- יבוא וילמד!" מכאן למדים אנו כי חובה עלינו להקל על מצוקתם של אלה הרוצים לבוא בקהל ישראל, דווקא בתקופה של עליה נרחבת מהתפוצות, כמו שחזינו בשני העשורים האחרונים.

http://www.teman.org.il/sites/default/files/ckg354435round_1.jpg

המשמעות של חג השבועות הבא ברצף לאחר ספירת העמר ולאחר חג הפסח וניתן לומר בימינו אלה: לאחר חג העצמאות, ניתנת לפרשנות הבאה: אין עצמאות אמתית, לא העצמאות בעקבות היציאה ממצרים בפסח, לא העצמאות בדורנו לאחר מלחמת השחרור ללא קבלת התורה בחג השבועות, קבלת עקרונותיה הערכיים והמוסריים. בחודש סיון, בימים אלה ממש, יוצאים מאות אלפי תלמידים לחופשת הקיץ. נרעשים אנו למקרא ידיעות על מסיבות פרועות שמקיימים חלק מתלמידים אלה, ללא גבולות וללא מעצורים. מערכות החינוך השונות, בבית הספר, בבית ההורים, בתנועות הנוער, אמורות היו להתמודד עם תופעות מצערות אלה ולמנוע אותן. החינוך לערכים אינו עניין של זרם מסוים במערכות החינוך, אלא חובה להנהיגו במערכות השונות, באמצעות הקניית כלי התמודדות בקרב המורים בבתי הספר השונים ובקרב ההורים בבית. "בתי ספר להורים" ו"השתלמויות למורים". תיאוריות שונות עוסקות בנושאים אלה, אחת מהן, התיאוריה האדלריאנית זוכה להצלחה בקרב הורים ומורים ושליחות לאומית היא להרחיבה לכלל ההורים והמורים בישראל. (גילוי נאות: אני יו"ר מכון אדלר בישראל).

האגודה לטיפוח חברה ותרבות מרחיבה את פעולותיה ומעמיקה אותן. אנו מפנים מאמצים ומשאבים לעורר בקרב הדור הצעיר עניין ורצון לחקור להבין את המקורות של מורשת אבותינו, וללמוד את שאין מלמדים בבית הספר. אנו תומכים בהקמת חוגי לימוד לנערינו העוסקים בלימוד שירת תימן, בלימוד נוסחים ומנגינות של הקריאה הייחודית במגילות (רות, אסתר...) בספרי אמ"ת (תהלים משלי איוב) זאת בנוסף ללימודי ה"מורי" המסורתיים. כל זאת בנוסח אבותינו למען לא תישכח מפי עוללינו.

רעיון מקורי נוסף העומד להתגשם: סמינר קיץ ייחודי במשך יומיים עבור בני נוער. בסמינר זה יזכו בני הנוער לשמוע שיעורים ודברי חכמים בצד גילוי "אוצרות תימן" ביער יהודי תימן באזור מטה יהודה, בואכה ירושלים. 

ד"ר יגאל בן שלום

יו"ר האגודה לטיפוח חברה ותרבות

 

comments powered by Disqus