הַא

הַא

הרי לך, קח, קדימה, ראית?, הא, הנה
שימושים ופתגמים: 

הַא גַּהְדַּךְּ
כפי יכולתך

הַא-הַא
ביטוי זירוז

הַא וַאלַּלאהּ
בשבועה, הנה באלו-הים

הַא יַא אִבְּן מַא עַאדִּי קַאיִל
ובכן, בנו של מה שאני לא רוצה להגיד
ביטוי של הסנטה.

הַא לַךְּ
הא לך

מילון: