בָּרַח

בָּרַח

ברח, נמלט
שימושים ופתגמים: 

אָנָה מִפָּנַיךָ אַבְּרָח
להיכן מפניך אברח
הלוא מלוא כל הארץ כבודו.

מילון: