אָבָּה

אָבָּה

שימושים ופתגמים: 

אָבָּה
רצה, הסכים

לֹא יֹאבַּה ה´ סְלוֹח לוֹ
שלא יסכים ה´ לסלוח לו

 

קובץ שמע: 
מילון: