שאדר (נשדור, אמוניום כלוריד)

שאדר (נשדור, אמוניום כלוריד)

מלח בעל גבישים מאורכים ושקופים. תמיסתו נמרחה על האיברים הצבועים בחנה לאחר הסרתה על מנת לנקות את המקום הנצבע ולקלוט את תמיסת החטמה בשמן.