רוכלות

רוכלות

מסחר זעיר. אחד המקצועות השכיחים ביותר בקרב יהודי תימן. יהודי היה נושא על גבו זעבה (תרמיל עור) ובו מיני סדקית ומהלך בין הכפרים הרבים כדי למכור סחורתו. כן נהגו רבים מבעלי המלאכה היהודים בתימן למכור סחורתם בעצמם, כגון המדארין (הקדרים), כאשר הנשים וצעירי המשפחה עוסקים בייצור ואלו הגברים סובבים על הכפרים למכור תוצרתם. לעיתים קרובות נלוו הילדים הקטנים אל אבותיהם, כאשר האב מנצל את זמן הדרך בין כפר לכפר ללמד את בנו על ידי שינון פרקי מקרא, תפילה ומשנה.