קמיעות

קמיעות

נועדו לשמש כמגן נגד פגעים רעים. בתימן היו להם צורות שונות, אך צורת המשולש היא המקובלת. החתן ענד בחתונתו סביב צווארו נרתיק כסף המכיל כתבי סגולה שעל פי האמונה מגנים עליו. לעתים קרובות הכניסום כחלק מן התכשיטים גם לנשים ולילדים. בשולי הבגד תפרו לעתים צדפים משולשים קטנים עשויים בד ומתכת. תשומת לב הקדישו לילדים שנחשבו פגיעים במיוחד על ידי עין הרע. גם אתרי מגורים קיבלו הגנה על ידי הצבת צמחי בושם והקטרת סמים.