עת'רוב (אצבעונית ארגמנית)

עת'רוב (אצבעונית ארגמנית)

שיח נוי. שימש לטינון החיטים לפני הפסח כתחליף לחרמל בעת שהיה קשה להשיגו.