עלון האגודה

לחברי האגודה וידידיה,
אני שמח לחנוך את העלון השבועי של האגודה לטיפוח חברה ותרבות.
העלון יעסוק במכלול נרחב של תחומים הקשורים למורשת אבותינו. היסטוריה, מנהגים, פולקלור,
לשון, ספרות ועוד. עורך העלון הוא דוד חוברי מירושלים ואני מבקש להודות לו על השקעתו ומסירותו
לנושא.
בנוסף תוכלו למצוא בעלון עדכונים על פעילותיה של האגודה לטיפוח חברה ותרבות לשימור מורשת
אבותינו.
העלון מופץ בדואר אלקטרוני. על מנת להירשם לקבלת העלון בדוא"ל יש להצטרף לרשימת התפוצה
של האגודה באתר http://www.teman.org.il , או לשלוח בקשת הצטרפות לכתובת
hatemanim@gmail.com קהילות המבקשות לקבל עותק מודפס של העלון נא לפנות אלינו בדוא"ל
בציון שם בית הכנסת, העיר, ומספר העותקים המבוקש.
עזרו לנו להפיץ את העלון והעבירו אותו בין חבריכם. נר לאחד נר למאה!
 
ד"ר יגאל בן שלום
יו"ר האגודה לטיפוח חברה ותרבות