טַאלִבּ

טַאלִבּ

לומד, תלמיד
שימושים ופתגמים: 
מְטַאלִבּ אַלְהֲוַא בַּעְדּ אֲלַארְבֲּעִין מַא עַאדִּהּ חִין
תלמיד, אם הוא אחרי גיל ארבעים אין זה זמנו ללמוד