טַאל

טַאל

פשט ידו להגיע אל הרחוק ממנו
שימושים ופתגמים: 
מַא טַאל
לא הושיט את ידו