דַ´א

דַ´א

זה
שימושים ופתגמים: 

אֲנַא דַ´א
אני זה, הנני, אני כאן

דַ´א אַשִּׁי 
זה הדבר

דַ´אךּ
ההוא