גַ´אלִי

גַ´אלִי

יקר, חשוב
שימושים ופתגמים: 

אַגְ´לַא 
יותר יקר 

וֵּין מַא לֲקִיתּ אַלְגַ´אלִי זִידִּהּ 
במקום שתמצא יוקר הוסף (כי ערכו חשוב) 

מַא עַאדּ אֲנַא אַגְ´לַא מִנִּהּ
אינני יקר ממנו
אינני יותר חשוב ממנו.

מַן טְעִם אַלְחַאלִי בַּאע אַלְגַ´אלִי 
מי שטעם את הטוב (סופו) שימכור את הדבר היקר לו