בַּעְץ´

בַּעְץ´

חלק
שימושים ופתגמים: 

בַּעְצְ´הוּם
חלקם