בַּאיְלַהּ

בַּאיְלַהּ

גיגית, קערה גדולה המשמשת לכביסה ביד
שימושים ופתגמים: 

אַעְתֲּטַף צַ´הְרְהַא וְהִי עֲלַא אֲלְבֲּוַאיִל
נכפף גבה והיא על הגיגיות
משמעות ביטוי זה, שהעבודה הגופנית קשה.