בִּעֵר

בִּעֵר

סילק, גירש
שימושים ופתגמים: 

אַלַּלהּ יְבַּעֵרִהּ
אלה-ים יסלק אותו

בַּא יְבַּעֵרִהּ הוּ יִתְ´בָּרַךְ
אלו-הים יסלק אותו

בִּעֲרִהּ
סלק אותו

וּבִעַרְתָּ
ונסתלק, על פי הכתוב "ובערת הרע מקרבך"

קִדּ בַּא יִתְ´בַּעֵר
הוא עומד להסתלק