בֲּצַר

בֲּצַר

ראה, הביט
שימושים ופתגמים: 

אִבְּצִר
ראה, הבט

אֲנַא בַּתְּבַּצַר פִ´יהּ  
אני אראה כיצד לטפל בו

אִתְּבַּצַּר בִּהּ
ראה דרך נכונה לטפל בו

בֲּצַר
ראייה נכונה בעניין מסויים

בַּצְר
תבונה

בִּצְרַךּ
כראות עיניך, כהבנתך, כיכולתך

מַא עַאדּ אִלַּא רַבִּי יִתְּבַּצַּר פִ´יהּ
רק אלו—הים יוכל לו
נאמר על אדם פורע-חוק או נוכל ומזיק אשר אף חוק ומשפט וכן אף דברי נועם או דברים קשים אינם משפיעים עליו לשוב מדרכו הרעה.

מַבְּצֲרַהּ
משקפי ראיה

מַן תְּקַצַּר אַבְּתֲּצַר
כל המנמיך עצמו סופו להראות לעיני כל העושה דבר במחשבה מצליח. ודומה לסוף מעשה במחשבה תחילה.