בֲּנַא

בֲּנַא

חשב
שימושים ופתגמים: 

אֲנַא בֲּנֵיתּ
אני חשבתי

לַא תִּבְּנַא
אל תחשוב