בֲּלַש

בֲּלַש

חפש, חטט, הפך בו
שימושים ופתגמים: 

בֵּין יְבַּלִּש
הוא מחפש, הוא מחטט

תְּבַּלַּש
הפך בו והפך בו