בֲּלַס

בֲּלַס

תאנים פרי או עצי תאנה
שימושים ופתגמים: 

בֲּלֲסַהּ
פרי או עץ תאנה אחד

וֲרֲקַתּ בֲּלַס
ענף, תאנה

חֲלִיבּ בֲּלַס
חלב תאנים
 
חִסּ אַלְג´וּרַאבִּי פִ´י אַלבֲּלֲסַהּ
דעת העורב נתונה לאכילת התאנה
אומרים על אדם שדעתו רק כיצד לאכול דבר-מה.

מְבַּלִּס
קוטף תאנים

קַדְ´ל בֲּלֲסַהּ
קצה של גבעול פרי תאנה, או קצה תחתון של גבעול עלה תאנה
משמש לסתימת פתח דִּמֲּלִי, הוא פרונקול או אבצס לאחר פתיחתו, כדי שלא ייסגר בטרם נרפא.