בְּכֵ´יר

בְּכֵ´יר

בריא, חש בטוב, אינו חולה
שימושים ופתגמים: 

אַשְרָיו מַאן יְמוּתּ וְעַאדִּהּ בְּכֵ´יר
אשריו מי שימות ועדיין הוא בריא בגופו בלא חולי