פרשת שבוע

א.      קידוש החודש כמצווה ראשונה – מדוע?

א. ראובן – "פחז כמים אל תותר" (מ"ט ב')

בשלושה אירועים מתגלה יהודה כבעל תובנה עמוקה ואומץ לב, כאיש הנוטל על עצמו אחריות כבדה, וכמנהיג בזמן ובמקום הנכון המוביל מהלכים, שבסופם שינוי ותפנית:

א. בדותן – "מה בצע"  

מהו חינוך? המחנך הראשון היה אברהם אבינו שעליו כתוב: "וַיָּרֶק אֶת חֲנִיכָיו יְלִידֵי בֵיתוֹ" (בר' י"ד י"ד); רש"י: 'זה אליעזר שחנָכו למצוות'. א"כ המחנך הוא מי שמכשיר את החניך לקראת ייעודו האנושי, או לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. השרש חנ"ך פירושו: התחלה, ראשוניות והתחדשות; וכמו החניכיים והחך המשתתפים ראשונה בטחינה ובטעימה, כך בחינוך, המחנך - תפקידו להכניס מזון רוחני לנשמת החניך, ותמיד שיהיה בו מן החידוש, מעין ''טעמוּ וראו כי טוב''.

  1. מ"א א' – "והנה עומד על היאור" – ליאור ישנם עוד שני שמות: נילוס ו‑‑‑‑‑.
  2. מ"א ב' – "שבע פרות" – בעל הטורים עונה על השאלה מדוע פרעה חלם דווקא על פרות; ועונה, כי מצרים דומה ל‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ (ירמ' מ"ו כ').
  3. מ"א י"ב – "תשמע חלום לפתור אותו" + מ"ב כ"ג – "כי שומע יוסף" – מה פירוש הפועל 'לשמוע' בשני הפסוקים?
  4. מ"א נ"ב - "כי הפרני א-להים בארץ עניי" – שורש פר"ה חוזר ומופיע במשפחת יוסף: אחד הבנים נקרא ‑‑‑‑‑; יעקב אביו ברכו: "בן ‑‑‑‑‑; אמו רחל נקברה ב‑‑‑‑‑.
  5. מ"א מ"ב – "ויסר את טבעתו" – על מה מעידה נתינת הטבעת?

מעשה ביהודי עשיר שהיה לו בן יחיד, עלם חכם ונבון שלמד בבית מדרש. ולאיש היה חבר אהוב שגר בעיר אחרת. ונוהג היה העשיר להתארח אצל חברו לעתים קרובות. באחד מביקוריו ראה החבר כי ידידו העשיר חולה, ומחלתו אנושה. ראה העשיר כי ימיו ספורים, קרא אליו את חברו האהוב, הפקיד בידיו את כספו, ואמר לו: "אם לאחר מותי יבוא עלם צעיר ויעשה לעיניך שלושה דברי חכמה, תדע כי בני הוא, ולו תתן את כל רכושי".

עמודים

Subscribe to פרשת שבוע