קבלה

ספרו של ד"ר אפרים יעקב המונח בזה לפני הקוראים הוא פרי יגיעה רבת שנים שבמהלכן השכיל מחבר הספר ללקט את אבני בניין הנחוצות להעמדת תיאור מקיף של מקומה של הקבלה בתימן. נדבכיו של בניין זה הם ששת פרקי הספר, המשרטטים את קווי המתאר של הנושא ואף חודרים אל מעמקיו. הספר פותח בפרק מבוא המתאר את תהליך דחיקתה של המסורת הפילוסופית בתימן מפני הקבלה, שקרנה החלה לעלות שם במאה השש עשרה.

Subscribe to קבלה