מאגר הביבליוגרפיה

עכשיו במאגר 1365 ערכים

פירושו של רבי יוחנן מזרחי התימני על המשנה והתלמוד וזיקתו לדרכי הלימוד בתימן

אליעזר
שלוסברג

'הפולמוס האנטי-מוסלמי במדרשי האגדה התימניים בימי-הביניים

אליעזר
שלוסברג

[ביקורת על ספרו של י' רצהבי תפסיר ישעיהו לרב סעדיה (כתאב אלאסתצלאח) קרית אונו תשנד]

אליעזר
שלוסברג

פירושי רסג בתוך 'חלק הדקדוק' למהריץ

אליעזר
שלוסברג

פירושי רב סעדיה גאון בדרשות רב יהושע אבן שועיב על התורה

אליעזר
שלוסברג

הפולמוס עם האסלאם במדרש 'מאור האפילה'

אליעזר
שלוסברג

המסורות במדרש התימני 'מאור האפלה' על נוסח המקרא כתיבתו וקריאתו

אליעזר
שלוסברג

עיונים במדרש התורה התימני 'מאור האפילה'

אליעזר
שלוסברג

ההגיה בתלמוד בתימן בראי הדורות - היקף הלימוד וטיב העיון בו

אמנון
שלומי

מנהג תימן בטוענת 'מאיס עלי'

אמנון
שלומי

יהודי עדן

יב
שכטמן

המוסיקה

אמנון
שילוח

עולמה של משוררת עממית תימנית

אמנון
שילוח

שירת יהודי תימן: שילוב בין-תחומי של ספרות-מוסיקה

יעל
שי

מעגל החיים

יעל
שי

יהודי חבאן: תולדותיהם ומורשתם

יעל
שי

החתונה בקרב יהודי חבאן

יעל
שי

שירה ומחול בחתונה בקרב נשות חבאן

יעל
שי

שירת הנשים באירועי החתונה של יהודי חבאן

יעל
שי

שירת הנשים המסורתית של יהודי חבאן ומקומה בחתונה

יעל
שי

מסע להודו (מכתב מעדן למצרים בשנת 1153 לספהנ)

א'
שטרויס

דרכי החריזה במדרש הגדול

ע'
שטינזלץ

לחקר אגדת יהודי תימן - בנושא: 'כי יצר לב האדם רע מנעוריו' (בראשית ח כא)

ח'
שוורצבאום

על מסורות יהודי-תימן בדקדוק לשון חזל

י'
שבטיאל

חילופי גירסאות מדפי משנה דפוס ישן

י'
שבטיאל

עמודים