מאגר הביבליוגרפיה

עכשיו במאגר 1365 ערכים

מס החסות (הג'זיה) בתימן

עמ'
-

כבשונה של תקופתנו ודרך הקודש - עיון בשאלות המוסריות שבתקופתנו כפרקי מבוא לספר דרך הקודש

ז'
תנעמי

מחלוקת ופלגנות בהלכה; והרהורים אודות הספר 'יקוב הדין את ההר - מחלוקות ופלגנות בקהילת יהודי תימן'

שרונה
תם-עמוסי
עוד
מחבר

מראה אהרן לזכר רבינו אהרן ן' שלום הכהן זצוקל במלאת שבעים שנה לפטירתו [בספר חמישה חלקים: א. שירי מוסר השכל לרבינו האיי ן' שרירא גאון; ב. שיר לרבינו יחיא (זכריה) ן' סעדיה אלצ'אהרי; ג. אורח מישור לרבינו יעקב ן' שמואל חאג'יז; ד. שירי מוסר לרבי שלום בכהר יחיא

צפניה
שרעבי

קנין ובנין - לקט והגות בעניני נישואין; ממנהגי יהודי תימן ושאר קהילות

י'
בר

נרות זכריה - ובו מתורתן של רבותינו חור תימן וחידושי תורה בהלכה ואגדה וסוגיות השס; קווים לדמותו ומאמרים לזכרו של הרב יחיא (זכריה) שרעבי שנאסף לחן יט ניסן תשמט

ז'
שרעבי

קונטרס מגן וצנה החושף את האמת על כת הכופרים הנקראים דרדעים ומגלה את פרצופו האמיתי של העומד בראשה

אברהם
שרעבי

מאפייני נשים תימניות ומרוקאיות בעלות השכלה נמוכה

ש'
שרני-הרשקו

מסורות בני תימן בקריאת מסכת אבות בשבת

אורי
שרביט

ה'הללות' שבפי יהודי אלחוגריה ויהודי מרכז תימן

אורי
שרביט

אפיונים ייחודיים לאמירה הזמרתית של טקסטים ליטורגיים במסורת תימן

מירה
שפיגל

נוסח קריאת התורה בתימן - השתקפות של מסורת הקריאה הקדם-טברנית

מירה
שפיגל

נעימת הציבור בקריאת הגמרא במסורת יהודי תימן

מירה
שפיגל

קריאה זמרתית של המשנה והגמרא במסורת יהודי תימן

מירה
שפיגל

יהדות חצי-האי-ערב וצמיחת האסלאם; במחקרו של השופט בדימוס אהרן חייבי

יוסף
שער

יהודי תימן - עליותיהם והתערותם בארץ

יוסף
שער

שירת-ציון בארץ-ישראל ובתפוצות

יוסף
שער

ההתיישבות החלוצית של יהודי תימן בארץ ישראל

יוסף
שער

יהודי חצרמות: ראשית התישבות היהודים בחצרמות

יוסף
שער

שארית הפליטה של היהודים בגולת תימן [עפ מכתבים ביקורי משלחות ודברי מבקרים]

יוסף
שער

שירי ערש יהודיים

יוסף
שער

'מת אסיר תודה' (עיון בנוסח יהודי תימן)

ע'
שנהר

למהותה של אגדת-עם יהודית-תימנית

ע'
שנהר

פירושו של ר' אברהם בן שלמה לספר יואל

אליעזר
שלוסברג

'מדרש אלציאני' לר' אברהם בן-שלמה על תרי-עשר

אליעזר
שלוסברג

עמודים