תימא

כתב העת תימא - כרך יד'

חדש

תימא - כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה

כרך יד'

עורך: פרופ' יוסף טובי

בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות

נתניה, תשע"ז

לתוכן העניינים

הוספת מוצר: 
₪50.00

כתב העת תימא - כרך ב'

תימא - כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה

כרך ב'

עורך: פרופ' יוסף טובי

בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות

נתניה, תשנ"א

הוספת מוצר: 
₪40.00

כתב העת תימא - כרך ג'

תימא - כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה

כרך ג'

עורך: פרופ' יוסף טובי

בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות

נתניה, תשנ"ג

הוספת מוצר: 
₪40.00

כתב העת תימא - כרך ד'

תימא - כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה

כרך ד'

עורך: פרופ' יוסף טובי

בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות

נתניה, תשנ"ד

הוספת מוצר: 
₪40.00

כתב העת תימא - כרך ה'

תימא - כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה

כרך ה'

עורך: פרופ' יוסף טובי

בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות

נתניה, תשנ"ו

הוספת מוצר: 
₪40.00

כתב העת תימא - כרך א'

תימא - כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה

כרך א'

עורך: פרופ' יוסף טובי

בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות

נתניה, תש"ן

הוספת מוצר: 
₪40.00

כתב העת תימא - כרך ו'

תימא - כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה

כרך ו'

עורך: פרופ' יוסף טובי

בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות

נתניה, תשנ"ח

הוספת מוצר: 
₪40.00

כתב העת תימא - כרך ז'

תימא - כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה

כרך ז'

עורך: פרופ' יוסף טובי

בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות

נתניה, תשס"א

הוספת מוצר: 
₪40.00

כתב העת תימא - כרך ט'

תימא - כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה

כרך ט'

עורך: פרופ' יוסף טובי

בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות

נתניה, תשס"ו

הוספת מוצר: 
₪40.00

עמודים

Subscribe to תימא