דוד חוברי

לאחר שובם של גולי מווזע  לצנעא ולאחר שהתארגנו מחדש להקים את שכונתם החדשה "ביר אלעזאב" כפי שפירטנו בגליון הקודם, ובטרם הספיקו לארגן היטב את חיי הקהילה שלהם, פקדה אותם שוב תקופה קשה שאת ידיעותיה אנחנו שואבים מתוך חיבור הסטורי ראשוני שנותר בידינו ושזכה להעתקות לא מעטות. מי שהותיר בידינו את הנכס ההסטורי החשוב הזה הוא – ר' סעיד צעדי בספרו "דופי הזמן" .

ההתארגנות הקהילתית המחודשת של גולי מוזאע

השליטים הערבים המקומיים עמדו מהר על טעותם בהגליית היהודים ממחוזותיהם. הפגיעה הכלכלית במוסלמים ובכלכלה המקומית היו קשים מאוד, שכן היהודים היו בעלי מלאכה ואומנים יחודיים שבלעדיהם לא יכלה הארץ להתקיים.

התחדשות המשיחיות במחצית השנייה של המאה ה-19

לאחר התפוגגותם של משיחי השקר מהמאה ה-12 ומהמאה ה-17 ובעקבות העונשים הקשים שהושתו על היהודים בעקבותיהם, אנו עדים לתקופה של כמאתיים שנים של רגיעה מההתלהבות המיסטית בעקבות המשיחים. רק במחצית השנייה של המאה ה-19 צצה לה מחדש תופעת המשיחיות בדמותם של שלושה משיחי השקר, שהטביעו חותם היסטורי בפעולותיהם, בין השנים 1859-1893.

להלן נפרט את הגורמים להתחדשות משיחית זו ונעמוד על היקף הפעילות של כל אחד ואחד מהמשיחים.

הגורמים להופעתם מחדש של המשיחים:

תנועתו של שבתאי צבי, שתפסה תאוצה במהלך המאה ה-15 בכל רחבי האימפריה העותומאנית המתפשטת, הגיעה גם למצרים ומשם גלשה לתימן כבר בסוף שנת 1666, בטרם נודע דבר התאסלמותו. הפרסום והבשורה סביב שבתאי צבי ותנועתו עוררו את ליבו של אחד ממקובלי תימן בן התקופה לכתוב  חזון גאולה גדול בשם "גיא חזון", (פורסם ע"י פרופ' גרשום שלום בשנת תש"ו (1946).) שכלל בתוכו ידיעות משיחיות שהגיעו ממצרים, בה פעלו חסידיו  של שבתאי צבי. בתוספות מדמיונו העשיר של הכותב, הוא מנבא וחוזה ברוחו, עפ"י חישובים אפולוגטיים, ששבתאי צבי המשיח יגיע לתימן בשנת תכ"ז (1667).

המשיח היהודי מבייחאן בסוף המאה ה-15 (מתוך מאמרו של פרופ' י. טובי, בתוך "הליכות קדם" ע"מ 70-72).

בפוסט הקודם למדנו על קדמות היהודים בתימן וראינו כיצד הם למדו להשתלב בחייהם בכל סביבה שלטונית, תהא אשר תהא. יהודי תימן נחשבו לשורדים בכל מצב ובכל תנאי ולאור העובדה ההיסטורית שממש עד לאחרונה נותרו אחרוני גולי היהודים בתימן (לפיכך) ניתן ללא ספק להכתיר את גלות תימן כארוכה ביותר מבין כל הגלויות.

מתי הגיעו אבות אבותינו לתימן?

על שאלה זו התחבטו לא מעט מחוקרי תימן בא"י במאה השנים האחרונות ובראשם פרופ' שלמה דב גויטיין,אברהם יערי,יצחק בן-צבי,פרופ' יהודה רצאבי,פרופ' יוסף טובי ועוד אחרים.

קדמו להם מס' חוקרים מאירופה שניסו להתחקות על עברם של יהודי תימן כמו יוסף הלוי(1827-1917) יליד תורכיה שפעל בצרפת היה מזרחן וסופר עברי שהחדיר את רעיון תנועת ההשכלה מאירופה לתימן.הוא ביקר בתימן בין השנים 1869-1870 וחקר כתובות שבאיות עתיקות.

עמודים

Subscribe to דוד חוברי