דוד חוברי

הגיל הממוצע לנישואין לבחור הוא בין 16 ל-19 שנה. לפני גיל זה אין מתחתנים אלא במקרים יוצאים מן הכלל כגון: שהאב זקן או חולה מאוד ויש חשש רציני שימות או במקרה של יתומים שיש בכך בכדי להצילם מהאסלאם. בודדים נישאו לאחר גיל עשרים. לגבי בחורה גיל נישואיה הוא בין 11 ל-15 שנה ואם עברה גיל 18, סיכוייה להינשא קלושים ביותר, אלא אם כן נישאת לאלמן או גרוש או כאישה שנייה ("צרה") למי שאין לו ילדים. ההיכרות נעשית באמצעות שידוך סודי בלבד, זאת לאחר שהצליח הבחור "לצוד" בראייה חטופה מזדמנת את פני הנערה. אם מצאה חן בעיניו הוא מודיע על הסכמתו ומביע את רצונו להשתדך.

משיחי השקר בתימן - המשיח היהודי בתימן במאה ה- 12

סקירה הסטורית של יהודי תימן - 7 

על משיח זה ידוע לנו משלושה מקורות יהודיים:

בסקירתנו ההיסטורית עד כה הגענו עד לימיו של הרמב"ם במאה ה-12, עמדנו על קשריו ההדוקים עם יהדות תימן, ובמיוחד בכתב העידוד והתמיכה ששלח אליהם בעניין הופעתו של משיח השקר דאז. במאמר קצר זה ובהמשך הגיליונות נרחיב את היריעה בעניין תופעת המשיחיות בתימן ונבדוק אם התקיימו יחסי גומלין בין המוסלמים המקומיים לבין היהודים בעניין זיקה משיחית זו. (עפ"י מאמרו של פרופ' י. טובי "יחס השלטון המוסלמי בתימן לתנועות המשיחיות היהודיות", בתוך הליכות קדם בתימן, בעריכת שלום סרי  וישראל קיסר עמ'- 65-78, בהוצאת "אעלה בתמר" שנת 2005).

בשנת 1173 כובש צאלח א- דין את מצרים ובמסגרת כיבושיו הוא מגיע לתימן וכך שולטים האיובים בראשותו עד שנת 1250.

מאמר זה יתאר את חיי היהודים בתימן בתקופה האסלאמית המוקדמת - בין המאה ה-7 והמאה ה-12 - מימי מוחמד עד ימי צאלח א- דין.

כדי להבין כיצד השתלבו חיי היהודים בצל האסלאם העולה במאה ה- 7 עם הופעתו של מוחמד, עלינו להבין קצת יותר את יסודות הכתות והזרמים שבאסלאם. לאחר מותו של מוחמד התפצלו הדעות סביב ממשיכי דרכו, היות והוא לא File:Sana'a,_Yemen_(14667934933).jpgהותיר צוואה מי יירש אותו (לא היו לו בנים, רק בנות). המחליפים הראשונים שהחליפוהו נקראו ח'ליפים (מהמילה מחליפים, ממלאי מקום) והיו ארבעה כאלה שנבחרו ע"י מועצת החברים הקרובה ביותר למוחמד. הם המשיכו את כיבושי האסלאם ברחבי העולם וכך גם הגיעו לתימן.

File:Sana'a,_Yemen_(14667934933).jpgיהודי תימן נחשבו לשורדים בכל מצב ובכל תנאי ולאור העובדה ההיסטורית שממש עד לאחרונה נותרו אחרוני גולי היהודים בתימן (לפיכך) ניתן ללא ספק להכתיר את גלות תימן כארוכה ביותר מבין כל הגלויות. לא מעט מלכים וכובשים חמדו את ארץ תימן בשל עדיפותה על-פני ארצות אחרות בחצי האי ערב, עדיפות שבאה לידי ביטוי באדמתה הפורייה, בטמפרטורות הנוחות שלה, בגשמי המונסון הפוקדים אותה ובגידוליה החקלאיים הפוריים.

פרסומם של יהודי תימן ברחבי העולם בתקופה קשה זו של המחצית השנייה של המאה ה 19- באה גם בעקבות ביקורו ומסעו המחקרי של שליח חברת כי"ח (כל ישראל חברים) מצרפת
המזרחן הדגול יוסף הלוי. בראשונה הוא הגיע בשנת 1868 כדי לחקור ולהתחקות על עקבותיהם של הפלאשים בחבש (כחלק מעשרת השבטים האבודים), ולאחר ששב הוטלה עליו משימה

לאחר הוצאתו להורג של ר' שלום הלוי אלשיך ומשהתדרדרו היחסים בין היהודים לערבים לשפל המדרגה עד כדי בריחתם של היהודים מצנעא, או אז החליטו היהודים להשמיע את קול זעקתם לרחבי העולם היהודי. יהודי צנעא נעזרו לשם כך באמצעות יהודים בעלי השפעה וקשרים שנעזרו האחד בשני על מנת להעביר את המסר ליהודי העולם שימשיכו להשפיע File:Sana'a,_Yemen_(14667934933).jpgעל המעצמות הגדולות דאז.

בפרק הקודם נוכחנו לדעת שיהודי צנעא הפכו להיות פליטים החל מתחילת המחצית השנייה של המאה ה-19 בגלל רדיפתם על ידי המוסלמים. הם מצאו מקלט אצל אחיהם היהודים בערי השדה שמסביב לצנעא. אך מסתבר שגם שם לא היו חייהם קלים אם מפאת ההבדלים המשמעותיים בין רמתם האינטלקטואלית לזו של המקומיים ואם מפאת מאבקי שררה פנימיים על הנהגת הקהילה. כך או כך הבדלים אלו הביאו לוויכוחים מרים שהגיעו עד לערכאות הגויים שלא הטיבו עם אף צד.

עמודים

Subscribe to דוד חוברי